登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋

Ekonomik büyüme ve gelişmişliğin merkezinde yer alan tasarruf-yatırım döngüsünün sağlıklı ve etkin bir şekilde işlemesi için sermaye piyasalarının ve dolayısıyla sermaye piyasası araçlarının çeşitliliği ve derinliği son derece önemlidir. Son 40 yıldaki hızla artan globalleşme ve ülkelerarası finansal entegrasyonlar klasik sermaye piyasası araçlarının yanı sıra bir yandan türev ürünler ile egzotik finansal ürünlere olan arz ve talebi körüklerken, diğer yandan da finansal okuryazarlık veya finansal eğitim alanında da yazılı kaynaklara olan ihtiyacı gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, kitabımızda klasik sermaye piyasası araçlarıyla birlikte türev ürünler ile finansal hayatımıza yeni yeni giren veya girmeye bağlayan egzotik finansal ürünler hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmiştir. Konuya ilgi duyan akademisyenlere, yatırımcılara, finans sektörü çalışanları, reel sektör finans çalışan ve yöneticileri ile finansal okuryazarlığını artırmak isteyen tüm bireylere yönelik olarak hazırlanmış olan bu kitabın yararlı olması dileğiyle…