登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋

İnsanlık tarihine bakıldığında, değişimin kendisini birkaç farklı biçimde gösterebildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, ilk çağlarda insanlığın yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçları nedeniyle meydana gelen değişimdir ve daha sonra bu temel ihtiyaçların karşılanması sonucunda tarihin sayfalarında yer alan değişimler nedeniyle değişime rastlanmaktadır. zenginleştirme ihtiyacı. İhtiyaçlar bağlamında bakıldığında, temel ihtiyaçları karşılanan insanın,

artık görece zenginlikle birlikte sonsuz ihtiyaçları da hissetmekte ve buna bağlı olarak kaliteli yaşam ve konforu sağlamak adına değişimler meydana gelmiştir. Bu ve benzeri örnekler artırılabilir, birçok değişim biçiminden söz edilebilir ve bunların ortak noktası, her değişimin mutlak uyumu beraberinde getirmesidir. İnsanın doğaya uyumunu belirtmek gerekir.