登入選單
返回Google圖書搜尋
Stratejik açıdan seçmen pazarını bölümlendirmede yeni ufuklar
註釋

Siyasi seçimler genel olarak demokrasinin en önemli unsurlarından

biri olarak kabul edilmektedir. Siyasi seçimler,

seçmene tercih ettiği adayları ve partileri iktidara getirme

imkânı vermektedir. Bu nedenle siyasi partilerin kullandıkları

politik pazarlama araç ve unsurlarının iyi olarak anlaşılması

için politika ve pazarlama ile seçmen pazarları kavramlarının

üzerinde durulması gerekmektedir.

Heterojen bir yapıda olan seçmen pazarları farklı siyasi

görüş ve demografik özelliklere sahip seçmenlerden oluşmakta

ve her bir seçmen grubunun farklı beklenti ve talepleri olabilmektedir.

Siyasi partiler ve adaylar seçimler öncesi, sırası ve

sonrasında seçmenlerin desteğini korumaya, yeni seçmenlerin

kendilerini tercih etmelerini sağlamaya çalışmakta, geleneksel

ve modern politik pazarlama uygulamalarından azami derecede

faydalanmaktadırlar.

Heterojen seçmen pazarındaki farklı özelliklere ve beklentilere

sahip kitlelerin farkında olan siyasi parti ve

adayların homojen grupları tespit edip, heterojen seçmen

pazarında bölümlendirme yapmaları gerekmektedir. Bu

şekilde siyasi partiler ve adaylar yaptıkları pazar

bölümlendirmesi neticesinde belirledikleri seçmen

gruplarının siyasi beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate

alarak politik pazarlama stratejileri geliştirebilmektedirler.

Bu kapsamda seçmen davranışlarını açıklayan kuramsal

modellere, uzun ve kısa dönemli yapısal faktörlerin politik

pazarlama açısından değerlendirildiği SWOT analizi

çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.