登入選單
返回Google圖書搜尋
Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm-2
註釋Bu eserde, birçok farklı alanda dijital dönüşüm ve dijital teknolojiler ele alınmış ve gerek literatür incelemeleri gerek güncel araştırma verileri ile dijital geleceğin resmi çizilmeye çalışılmıştır.