登入選單
返回Google圖書搜尋
İHTİLAL ZULÜM VE DİRENİŞ
註釋

Sovyet İhtilali ve Sovyet Rejiminin Türk toplumları üzerinde yaratmış olduğu felaketlerin, etkilerin net olarak anlaşılabilmesi ancak, Kırım Tatarlarının bu rejim altında yaşadıkları felaketlerin, vermiş oldukları mücadelelerin bilinmesi, incelenip analiz edilmesi ile mümkündür.

İsmail Gaspıralı ile başlayan eğitim seferberliği ve milli bilinçlenme döneminin ardından siyasi özgürlük mücadelesine başlayan Kırım Tatarları 20 yüzyılın özellikle ilk yarısında, Sovyet rejimi altında, o güne kadar yaşadıkları tüm felaket ve zulümleri adeta gölgede bırakan bir felaketler dönemi yaşamışlardır.

Kırım Tatarlarının gösterdiği direnç ve tutkulu mücadele; milli bir bilince ulaşmış ve teşkilatlanmış bir halkın neler yapabileceğini göstermesi açısından örnek alınması gereken sosyolojik bir vakıadır.