登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yetişkinlere yönelik pek çok materyal bulunmasına rağmen özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik materyal eksikliği göze çarpmaktadır. Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT), yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 6-9 yaş hedef kitleye yönelik hazırlanan ders kitaplarının yanı sıra her ders kitabına ait öğretmen kitabı ve dinleme CD’sinden oluşmaktadır. Her kitapta 8 ünite bulunmakta olup ünite içerikleri belli bir temaya göre şekillendirilmiştir. Bu kapsamda sözcük ve yapılar ünitelerin temalarına uygun seçilmiş, konular ise parçadan bütüne, kolaydan zora ve sarmallık ilkelerine uygun olarak belirlenmiştir. Böylece konuların tekrar edilmesi sağlanarak daha etkili ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. ÇİT’te; yaş grubunun öğrenme özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin dili doğal bir biçimde kullanıp günlük yaşamda iletişim kurmalarını kolaylaştıracak, bilhassa, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Bu bağlamda öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren, ilgi çekici eğitsel oyunlar, şarkılar ve boyama etkinlikleriyle öğrencilerin güdülenme düzeylerinin artırılması ve öğretimin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ders kitaplarındaki etkinliklerin yanı sıra, öğretmen kılavuz kitaplarında öğreticilere yardımcı olacak alternatif etkinlik ve oyun önerileri de sunulmuştur.