登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋

Ekonomilerde kaynak tedariki ve kullanımında temel fonksiyona sahip olan finans sektörünün sağlıklı işlemesi büyük önem taşımaktadır. Yasal düzenlemelerin varlığı kadar bu düzenlemelere uygun faaliyetlerin yürütülmesi de kuşkusuz kurumsal yapının sağlıklı işlemesi ile ilgilidir. Ancak gerek mevzuat gerekse süreçler her ne kadar olması gerektiği şekilde kurgulansa da çeşitli risklerin önüne geçilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Burada önemli olan bu tür olayları minimuma indirgemek aynı zamanda da muhtemel zarar rakamını mümkün olan en düşük seviyeye çekebilmektir. Bu konuda kurumsal yapıların dikkate alacağı en önemli hususlardan biri yaşanılan olaylardan çıkarılacak derslerdir.

Dünya’da yaşanan “Finansal Skandallar”ın bazıları birbirine benzeyen olaylardan kaynaklanırken bazıları kendine has özellikler taşımaktadır. Ayrıca yaşanan bazı skandallar, finansal kırılganlık ve bulaşıcılık nedeniyle reel sektöre de sirayet ederek ekonomik krizlere neden olmaktadır. Kitabın amacı çeşitli ülkelerde farklı zamanlarda yaşanan finansal skandalların, nedenleri, gelişimi, piyasalara ve ekonomiye etkileri konusunda bilgi sunmaktır. Aynı zamanda kitapta, yaşanan bu tür olayların ortak noktaları ile öncesinde ve sonrasında hem kurumların hem de denetim ve gözetim otoriteleri tarafından yapılan hataların analizine yer verilmiştir. Bu çerçevede kitabın içeriğini Dünya’nın farklı yerlerinde farklı nedenlerle gerçekleşen riskler sonucunda önemli boyutta zarara yol açan “Finansal Skandallar” oluşturmaktadır.