登入選單
返回Google圖書搜尋
İşletmecilikte Dijital Dönüşüm
註釋Eserde başlıca; dijital ekonomi, dijital finans, dijital endüstri, dijital girişimcilik, dijital hizmet yönetimi, dijital iş modeli, dijital işletmecilik, kamu yönetiminde dijitalleşme ve e-devlet, geleceğin meslekleri, pazarlama 5.0, kurumsal kuram bakış açısıyla dijital dönüşüm, dijital marka etkinleştirme, dijital tüketici davranışları, dijital reklam ve dijital reklamcılık, dijitalleşme sürecinde uzaktan denetim, clıck.ology: e-ticaret sitelerinin optimizasyonu, üç boyutlu yazıcıların tedarik zinciri ve ihracat üzerine etkisi, dijital çağda kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin dijitalleşme sürecinde sosyal medyanın rolü, dijital insan kaynakları yönetimi, dijital sağlık, dijital dönüşümün işgücü piyasasına etkileri, dijital para ve muhasebe, dijital dönüşüm ve örgütsel çeviklik ve dijital işletmecilikte yeni bir müşteri kitlesi olan alfa kuşağı konularında yazarlarımız bilgiler sunmaktadır.