登入選單
返回Google圖書搜尋
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
註釋

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, 1859-1878 yılları arasındaki Türk edebiyatının genel adıdır. Bu dönem, İslam öncesi Türk edebiyatı ve İslâm medeniyeti etkisinde gelişen Türk edebiyatı denilen iki ana devreden sonra Batı medeniyeti etkisinde gelişen üçüncü ana devresini teşkil eder. Bu eserde Tanzimat Dönemi'nde ortaya konan Türk edebiyatı faaliyetleri bir bütünlük içerisinde verilmiştir. Özellikle hem Batı’dan yeni gelen türler, konular ve şekil özellikleri hem de var olan türler üzerinde yapılan değişiklikler ve yenilikler üzerinde durulmuştur. Türk edebiyatı üzerindeki Batı edebiyatının, felsefesinin ve kültürünün etkileri incelenip Türk edebiyatının değişim ve gelişim çizgisi irdelenmiştir. Eser, özellikle üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, sosyal bilimler alanında çalışma yapanlar ve konunun meraklılarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış ve hazırlanmıştır.