登入選單
返回Google圖書搜尋
VEFATININ 70. YILDÖNÜMÜNDE BİR GARİP ORHAN VELİ
註釋

E debi metnin temel anlatma biçimlerinden biri olan şiir, aynı zamanda en eski edebi tür olarak da değerlendirilebilir. Türk edebiyatı var olduğundan beri, şiir onun en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Şiir ve müellifi şair, ayrılmaz bir bütün olarak edebiyatımızın her devrinde büyük bir ilgi ile karşılanmış ve bütün edebi dönemlerde 

ön planda olmuştur.  İçinde bulunduğumuz Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı devresinin, ilk döneminden itibaren birçok şiir anlayışını ve şair topluluğunu görmek mümkündür. Bunlar arasında Öz şiir anlayışını sürdürenler, Toplumcu şiir ve serbest nazmı savunanlar, Milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettirenler, Birinci Yeni olarak da anılan Garip topluluğu, II. Yeni şiir anlayışını meydana getirenler gibi edebî ortaklıkları saymak yanlış olmaz. Bu edebî topluluklar içerisinde ise Garip hareketinin tartışılmaz biçimde önemli bir yeri olduğu söylenebilir. 1941 yılında Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday üçlüsü “yeni” sayılabilecek şiirlerini; şiirdeki basmakalıp ifadelere, yerleşmiş gelenekselliğe başkaldırı niteliğinde olan Garip adlı kitaplarında toplamışlardır. Bu kitaptaki şiirleriyle o güne değin var olan tüm şiir anlayışlarına karşı çıkan Garipçiler, Türk şiirine de yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırmışlardır. Bu kitabın ön sözü ise Türk edebiyatının en kıymetli şairlerinden biri olarak nitelenen Orhan Veli Kanık tarafından yazılmış olup, bu ön söz aynı zamanda Garip şiirinin poetikası olarak da değerlendiri-

lebilir.1914 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Orhan Veli, Türk şiirini derinden etkileyen Garip akımı içerisinde müstesna bir yere ve öneme sahiptir. Şiirleri ve şairliği ile kendisinden sonra gelen birçok sanatçıyı da etkileyen Orhan Veli; sadece şiir değil, hikâye, makale, deneme ve çevirileri ile de Türk edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur. Elinizdeki bu kitap da ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda oldukça önemli bir yere sahip olan Orhan Veli’yi, vefatının 70. yılında yâd etmek için hazırlanmıştır. Alanında uzman pek çok akademisyen ve araştırmacının Orhan Veli’yi anmak, onun Türk şiirine ve edebiyatımıza katkılarını değerlendirmek adına bir araya geldiği bu özel kitap, hazırlıkları yaklaşık bir yıl öncesinde başlayan bir sürecin ürünüdür. Bu vesile ile kitabımıza yazıları ile katkıda bulunan tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kıymetli dostum Dr. Cengiz KARATAŞ’ın şahsında bu kitabı neşretme güzelliğini gösteren İlbilge Yayınları’na teşekkür ediyorum.