登入選單
返回Google圖書搜尋
Kent ve Siyaset Yazıları
註釋

“Kent ve Siyaset Yazıları” farklı zaman dilimlerinde yazılmış olan makale, kitap bölümü, tebliğ metinleri ile ekler başlığı altındaki çoğu deneme yahut farklı türlerdeki metinlerden oluşmaktadır. Makaleler belirli konular çerçevesinde, ekler kısmında yer alan metinler ise güncelliğini koruduğu düşünülen, yazarı için bir şeyler ifade eden yazılar arasından seçilmiştir.

Kitapta yer alan makalelerin ilk serisi köy, kent, kent nüfus tahminleri, Türkiye’de sosyo-kültürel değişme, yüksek yapı ve gökdelenlere ilişkindir. Diğer seri dünya kupaları çerçevesinde ülkelere yönelik tutum ve önyargıları esas alan bir dizi metindir. Diğer metinlerden ilki Türkiye’de seçimlere katılma oranlarını değerlendiren, diğeri ise ülkede kısa bir dönem varlık göstermiş bir siyasi partiyi ele alan makaledir.

Ekler kısmındaki yazılar; “Kudüs İzlenimleri”, “Kabataş, Aybastı ve Ordu Gezisi Hakkında”, “Lop Nor ve Nevada Semey’de Nükleer Facia”, “Ulus-Devlet Soruşturması (Türk Yurdu)”, “Şehirler, Çok Katlı Binalar ve Gökdelenler Üzerine Düşünceler” adlarını taşımaktadır.